Image Alt

Disclaimer

a

Disclaimer

De informatie die op deze site wordt gepubliceerd,
is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en behandeld.
Geen enkel ingrediënt of product dat op deze website wordt beschreven dient als een medicijn en/of mag niet
als vervanging van medicijnen beschouwd worden.
Geen enkel advies op deze website dient als een medische behandeling
of vervanging van medische behandelingen.
De informatie op deze website kan niet de diagnose van een arts of deskundig therapeut vervangen.
Het therapeutisch toepassen van voedingsstoffen (vitamines, mineralen, aminozuren, vetzuren, vezels, kruiden) dient beschouwd
te worden als complementaire (aanvullende) geneeswijze,
niet als alternatieve (vervangende) geneeswijze.
Overleg wanneer u medicijnen gebruikt of op een andere wijze onder medische behandeling bent
altijd met uw arts welke voedingssupplementen u gebruikt of wilt gaan gebruiken.
Voedingssupplementen dienen ter aanvulling van een gezonde voeding en leefwijze,
niet ter vervanging of compensatie van een ongezonde voeding of leefwijze.
Heeft uw arts onvoldoende kennis van voeding en voedingssupplementen,
vraag dan raad aan een therapeut of gezondheidsconsulent
die zich hier wel in verdiept heeft.
De op deze website beschreven suggesties met betrekking tot het gebruik van voedingssupplementen
zijn gezondheidsadviezen en pretenderen geen geneeskundige claims te zijn.
Bie-Zen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen,
voortvloeiende uit het – al dan niet onoordeelkundig – toepassen van deze adviezen.
Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Bie-Zen, Hoeilaart