Image Alt

Algemene Voorwaarden

a

Algemene Voorwaarden

Bij het verstrekken van alle informatie op deze website beroepen wij ons op het ook ons toekomende recht op vrijheid van meningsuiting,
zoals dat ondermeer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van
de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken,
zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid
van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Koopovereenkomst

Door het tot stand brengen van een koopovereenkomst met Bie-Zen, Sabrina Verhoeven worden de algemene leveringsvoorwaarden geaccepteerd en aanvaard.
Alle artikelprijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
Bie-Zen behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden
gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.
Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop van Bie-Zen, telefonisch of via mail, sabrina@bie-zen.be.

De bevestiging van de bestelling via internet wordt onmiddellijk per e-mail naar de klant verzonden.
Indien men uiterlijk 1 dag na het plaatsen van de bestelling de bevestigingsmail niet ontvangen heeft
dient Bie-Zen hiervan in kennis te worden gesteld per mail of telefoon. Bestellingen geplaatst in de webshop
van Bie-Zen vallen onder de voorwaarden van Bie-Zen.

 

Betalingen

U kan betalen via overschrijving.
Het pakket wordt verstuurd na ontvangst van het bedrag. Of u kan betalen via onze online betaalmodule.

De klant kan betalen via overschrijving naar:

BIE-ZEN

Maatschappelijke zetel:
Overwinningsstraat 30 • B-1560 Hoeilaart

Ondernemingsnummer 0554.741.812

Rekeningnummer:
IBAN: BE26 1030 3463 4829  /  BIC: NICABEBB

Mededeling: je naam en bestelnummer.
Levering of afhaling van de bestelling.

 

Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is,
zal Bie-Zen via e-mail de klant over de vertraging van de levering inlichten.
Indien de klant niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

* Artikelen worden uit voorraad geleverd en verzonden via Bpost.

* Nadat uw pakket vertrokken is, wordt uw pakket normaal gezien dan de volgende dag aangeboden.

* Bij afwezigheid zal de koerier een melding achterlaten in de brievenbus.
Indien men niet aanwezig kan zijn bij levering, is het best om een ander leveradres in te vullen in de winkelwagen.

* Bestellingen afhalen kan op het vestigingsadres van Bie-Zen: Overwinningsstraat 30, B-1560 Hoeilaart (België).

 

Teruggave

Bij schade aan de artikelen dient Bie-Zen hiervan binnen de 24 uur na ontvangst op de hoogte gebracht te worden.
De artikelen kunnen dan in overleg geretourneerd worden. De beschadigde artikelen zullen vervangen worden
door nieuwe en terug aan de klant bezorgd worden.

Eventueel kan het bedrag van de beschadigde producten ook terugbetaald worden. In overeenstemming met de van kracht
zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de klant het recht afstand te doen van
zijn aankoop (behalve in geval van wanbetaling) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen.
De klant beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen
om ze terug te sturen naar Bie-Zen tegen omwisseling of terugbetaling.
Om een terugbetaling of omwisseling te verkrijgen, dient de klant op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid
de producten (met de rekening) terugsturen en dit in hun originele verpakking, onbeschadigd en
vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals documentatie) naar het volgende adres:
Bie-Zen Overwinningsstraat 30, B-1560 Hoeilaart (België).

 

Privacy

Persoonlijke gegevens van de klant worden uitsluitend voor interne doeleinden,
verzending en facturering geregistreerd door Bie-Zen, Sabrina Verhoeven.
De gegevens worden in geen geval aan derden ter beschikking gesteld.

 

Betwistingen

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht.
Bij moeilijkheden verbinden de klant en Bie-Zen, Sabrina Verhoeven zich ertoe
om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt, is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd
om kennis te nemen voor eventuele vorderingen. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid
van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting
is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/.
Doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

 

 

Aansprakelijkheid

Bie-Zen, Sabrina Verhoeven, kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade
van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.
De aansprakelijkheid van Bie-Zen, Sabrina Verhoeven, kan eveneens niet worden weerhouden voor
mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.
De aansprakelijkheid van Bie-Zen, Sabrina Verhoeven, zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling
en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen
voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen.
De klant engageert zich om aandachtig de informatie, weergegeven door de fabrikant, te lezen op of in de verpakking van het product.
Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

 

Deze site bevat links naar andere internetsites. Bie-Zen, Sabrina Verhoeven, kan niet aansprakelijk gehouden worden
voor de inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site van ZINZINO.

 

 

Aanvaarding van de voorwaarden
De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden
en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden.
De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Bie-Zen, Sabrina Verhoeven, Hoeilaart 30/01/21

SABRINA VERHOEVEN

BODY MIND SOUL THERAPEUT
&
SENSI EN RELAXATIE THERAPEUT

BIE-ZEN

Overwinningsstraat 30
B-1560 Hoeilaart (Belgium)
Tel. +32 (0)477 477 050
sabrina@bie-zen.be
www.bie-zen.be